Vakcina – receptinis vaistinis preparatas. Kodėl nerašomas receptas?

Pastaruoju metu Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba () sulaukia nemažai užklausų iš gyventojų, kurie prašo paaiškinti, kodėl vakcinoms, kurios yra registruotos kaip receptiniai vaistiniai preparatai, masiškai vakcinuojant gyventojus, nėra išrašomas gydytojo receptas. 

Paaiškiname, kad visos vakcinos, taip pat ir skirtos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  profilaktikai yra klasifikuojamos kaip receptiniai vaistiniai preparatai. Tačiau vakcinų paskyrimas nėra įforminamas ant recepto blanko, kaip tai daroma su kitais receptiniais vaistiniais preparatais, kuriuos įsigyjame vaistinėse.

Norime atkreipti dėmesį,  kad imunoprofilaktikos organizavimo, atlikimo, kontrolės, duomenų rinkimo ir informacijos teikimo, taip pat kitus imuninių vaistinių preparatų įsigijimo ir vartojimo reikalavimus nustato Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Šio Aprašo 7 punkte yra nustatyta, kad imunoprofilaktiką (imuninių vaistinių preparatų ir medicinos priemonių naudojimas siekiant padidinti žmonių atsparumą užkrečiamosioms ligoms) gali paskirti ir (ar) atlikti gydytojai, slaugytojai, akušeriai ir išplėstinės praktikos vaistininkai, kuriems tokią teisę suteikia jų kompetenciją reglamentuojantys teisės aktai. Imunoprofilaktiką skiriantys slaugytojai ir akušeriai privalo būti baigę ne trumpesnę nei 20 valandų „Skiepijimo pagrindų“ kvalifikacijos tobulinimo programą ir vėliau tobulinę profesinę kvalifikaciją imunoprofilaktikos srityje po 8 valandas kas 5 metus, skaičiuojant nuo „Skiepijimo pagrindų“ programos baigimo datos. Jei vaikas skiepijamas pagal individualų skiepijimų kalendorių, imunoprofilaktiką skiria gydytojas.

Aprašo 8 punktas taip pat nustato, kad „draudžiama išrašyti receptus imuniniams vaistiniams preparatams ir juos išduoti (parduoti) gyventojams vaistinėse (išskyrus gydymui skirtus preparatus).“ Todėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinoms receptai nėra išrašomi ir jos nėra išduodamos (parduodamos) vaistinėse.

Taigi, imunoprofilaktiką skirti be recepto išrašymo konkrečiam pacientui  leidžiama. Tačiau pacientas visada dėl vakcinų gali pasitarti su jį gydančiu gydytoju.

Pasidalinkite su draugais

TRUMPAI


Yra 7 koronavirusų šeimai priklausantys virusai. Jie pavadinti taip todėl, nes yra panašūs į karūną, o žodis „korona“ lotynų kalboje būtent tai ir reiškia. Iš šių 7 koronavirusų pavojingiausi yra trys, pasaulyje sukėlę protrūkius.

Pirmąjį protrūkį prieš 18 metų lėmė SŪRS virusas – sunkus ūminis respiracinis sindromas. Antrąjį protrūkį prieš 8 metus sukėlė MERS virusas – jis kilo Artimuosiuose Rytuose. Trečiasis protrūkis 2020 m. sausio mėnesį prasidėjo Kinijoje.