ES skaitmeninis COVID pažymėjimas

Kas yra ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas? 

ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas yra dokumentas, kuris patvirtina, kad jo savininkas buvo paskiepytas nuo , yra persirgęs COVID-19 arba turi neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą. Keliaujant į užsienį, tokiems asmenims gali būti taikomi švelnesni ribojimai, o vieningas pažymėjimas leidžia paprasčiau perduoti informaciją kitos šalies institucijoms. Kiekviena šalis reikalavimus keliautojams nustato pati, todėl prieš kelionę būtina su jais susipažinti, tai galima padaryti tinklalapyje.

Pažymėjimas generuojamas e.sveikatos sistemos duomenų pagrindu ir jį galima rasti prisijungus prie savo paskyros e.sveikatos portale.

Daugiau informacijos apie pažymėjimą galima rasti čia.

Ar ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas yra leidimas keliauti? 

ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas yra faktinės informacijos apie asmenį išrašas (apie turėtą ligą, vakcinaciją arba atliktus tyrimus) ir yra skirtas saugiai keistis duomenimis tarp šalių, kad viena valstybė lengvai atpažintų kitos valstybės informaciją. Tačiau tai nėra leidimas atvykti į užsienio šalį, o keliautojams taikomi reikalavimai priklauso nuo konkrečios valstybės nustatytos tvarkos. Kokius reikalavimus taiko valstybė, į kurią vykstama, prieš kelionę rekomenduojama pasitikrinti tinklalapyje.

ES Skaitmeniniame COVID pažymėjime saugoma informacija taip pat gali sudaryti sąlygas naudotis visomis paslaugomis, kurios leidžiamos šalyje, kurioje tuo metu yra pažymėjimo savininkas. Tačiau tai priklauso nuo šalies apsisprendimo – ar pažymėjimas gali būti naudojimas tik kelionėms, ar ir atlaisvinimams šalies viduje.

Pažymėjimas yra pagalbinė priemonė, tačiau ji nepaneigia galiojančių teisės aktų reikalavimų laikytis izoliacijos režimo sergant COVID-19 liga, turėjus didelės rizikos sąlytį ar reikalavimų į Lietuvą atvykstantiems keliautojams.

Ar neketinantys keliauti Lietuvos gyventojai gali naudoti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą Lietuvoje? 

Taip, gali. Tik svarbu nepamiršti, jog skiriasi Galimybių paso ir ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo įsigaliojimo terminai:

Galimybių pasas įsigalioja praėjus: ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas įsigalioja praėjus:

Taip pat, Galimybių pase persirgimas COVID-19 liga gali būti užfiksuojamas tiek po teigiamo PGR tyrimo, tiek po teigiamo antigeno testo ar po teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio (antikūnų) testo rezultato. Tuo tarpu ES Skaitmeniniame COVID pažymėjime persirgimas COVID-19 liga užfiksuojamas tik po teigiamo PGR tyrimo rezultato.

Galimybių pasą reikia atnaujinti kas 60 d., kadangi paso galiojimas nustatytas pačiame dokumente. ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo atnaujinti nereikia (išskyrus atvejus, kai keičiasi faktinė informacija), jo galiojimas tikrinimas verifikavimo programėlėje.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo testavimo dalis (antigeno ir PGR tyrimo) nesuteikia teisės naudotis paslaugomis, teikiamomis tik su Galimybių pasu.

Kas gali gauti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą?

ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą gali gauti žmonės, kurie yra:

 • pasiskiepiję COVID-19 pagal pilną skiepijimą schemą arba po nustatyto laiko pasiskiepiję sustiprinančiąja doze;
 • persirgę COVID -19 liga, kuri patvirtinta PGR tyrimu ar greituoju antigeno testu, įtrauktu į Europos Sąjungos bendrą greitųjų antigenų tyrimų sąrašą;
 • gavę neigiamą COVID-19 ligos tyrimo rezultatą (PGR tyrimo arba antigeno testo).

Pažymėjimas sugeneruojamas e. sveikatos sistemoje, kai tik joje atsiranda vienas iš minėtų faktų. Pažymėjimo reguliariai atsisiųsti nereikia, tik jei pasikeitė vienas iš faktų: gauta vakcinos dozė, atliktas naujas tyrimas ir pan. Taigi, pavyzdžiui, asmuo pažymėjimą savo paskyroje gali matyti netrukus po pirmojo skiepo.

SVARBU: pažymėjimas yra tik dokumento forma. Joje esantys duomenys neužtikrina laisvo keliavimo po ES šalis. Pažymėjimo galiojimas priklauso nuo kiekvienos šalies nacionalinių taisyklių, kurias galima rasti tinklalapyje https://reopen.europa.eu.

Kokios bus konkrečios ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo įsigaliojimo sąlygos?

Kiekviena šalis taiko skirtingas sąlygas pažymėjimui įsigalioti. Lietuvoje dokumentas galioja, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

 • po pilnos vakcinacijos „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“ arba „Janssen“ vakcina praėjo dvi savaitės;
 • skiepijantis pagal mišraus vakcinavimo schemą praėjo dvi savaitės po antrosios dozės suleidimo;
 • praėjo 2 savaitėms po skiepijimo bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 (koronavirusu) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu;
 • persirgus COVID-19 liga, kai persirgimo faktas nustatytas teigiamu PGR tyrimu ar greituoju antigenų tyrimo, įtraukto į Europos Sąjungos bendrą greitųjų antigenų tyrimų sąrašą, rezultatu kai nuo tyrimo dienos praėjo mažiau nei 180 dienų (pažymėjimas įsigalioja 11-tą dieną po teigiamo tyrimo rezultato);
 • gavus neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą (po neigiamo PGR ėminio paėmimo turi būti praėję ne daugiau kaip 72 val., nuo greitojo antigeno testo – 48 val.)

Koks yra ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo galiojimo terminas?

ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas yra faktinės informacijos išrašas, kuris galioja:

 • 16 m. ir vyresniems vakcinuotiems asmenims Lietuvoje ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas galioja:

Ribotą laiką – kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 vakcinų:

–  270 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Nuvaxovid” vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
–  270 dienų nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
–  270 dienų po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;

–  270 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“ ar „Nuvaxovid” vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR arba greitojo antigenų testo tyrimo rezultatu;

–  270 dienų nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.

Neribotą laiką – kai asmuo:

–   pasiskiepijęs sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos doze (įsigalioja tą pačią pasiskiepijimo sustiprinančiąja doze dieną). Skiepijimas sustiprinančiąja doze vaikams iki 18 m. nevykdomas;
–   pasiskiepijęs pagal pilną schemą, jei jis yra 16 – 18 m. amžiaus asmuo (įskaitant persirgusius, jei liga patvirtinta PGR ar greitojo antigenų testo tyrimu ir pasiskiepijusius nepilna schema asmenis).
–   persirgęs COVID-19 liga (patvirtinta teigiamu PGR ar greitojo antigenų testo tyrimo rezultatu) ir paskiepytas pagal pilną schemą bei sustiprinančiąja vakcina.

 • persirgus –  kai asmuo persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR ar greitojo antigenų testo tyrimo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas).
 • 72 val. gavus neigiamą PGR tyrimo rezultatą arba 48 val. gavus neigiamą greitojo antigeno testo rezultatą (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo).

Kodėl mano tyrimų rezultato pagrindu išduotame ES Skaitmeniniame COVID pažymėjime atvaizduojamas ėminio paėmimo laikas skiriasi nuo realaus ir ar dėl to sutrumpėja pažymėjimo galiojimo laikas?

Vadovaujantis ES Skaitmeninių COVID pažymėjimų specifikacija, tyrimo rezultato pagrindu išduotame pažymėjime ėminio paėmimo laikas atvaizduojamas ne pagal Lietuvos laiko juostą, o pagal pasaulinio koordinuoto laiko juostos (UTC) laiką.

QR kodo nuskaitymo metu ėminio laikas lyginamas su esamu UTC laiku, o tai reiškia, kad pažymėjimo galiojimo laikas visada yra tikslus ir pažymėjimo galiojimo laikas nesutrumpėja.

Ar ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą reikia atnaujinti?

Atnaujinti pažymėjimą reikia tais atvejais, kai keičiasi faktinė informacija: pavyzdžiui, jeigu buvo gauta antra vakcinos dozė arba užfiksuotas naujas susirgimo COVID-19 liga atvejis.

Taip pat ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą po 2022 m. vasario 1 d. reikės atsinaujinti asmenims, pasiskiepijusiems sustiprinančiąja vakcina po persirgimo ir skiepijimo viena vakcinos doze, turintiems pažymėjimą su žymėjimu “2/2” ir ribotu galiojimo laiku. Tokiems asmenims po 2022 m. vasario 1 d. pagal naujus ES reikalavimus bus sugeneruotas atnaujintas pažymėjimas su žymėjimu “2/1” ir neribotu galiojimo laiku.

Ar ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas Lietuvoje įsigalioja iškart po vakcinacijos?

ES Skaitmeninis pažymėjimas pradeda galioti:

 • Iš karto po sustiprinančiosios dozės suleidimo;
 • praėjus dviem savaitėms po pilnos vakcinacijos „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, „Janssen“ ar „Nuvaxovid” vakcina;
 • praėjus dviem savaitėms po antrosios dozės suleidimo skiepijantis pagal mišraus vakcinavimo schemą;
 • praėjus dviem savaitėms po skiepijimo bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu.

Kaip naudotis ES Skaitmeniniu COVID pažymėjimu?

ES Skaitmeniniu COVID pažymėjimu, atsisiuntus iš e. sveikatos sistemos PDF formatu, galima naudotis trimis būdais:
•    parodant virtualų pažymėjimą;
•    atsispausdinus pažymėjimą ant popieriaus lapo;
•    mobiliojoje aplikacijoje, kuri pradės veikti artimiausiu metu.

Ką daryti, jeigu žmogus nemoka naudotis/nesinaudoja internetu?

Tokiu atveju rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją. Jis turės galimybę pažymėjimą atspausdinti arba gali suteikti teisę/įgaliojimą prisijungti prie e. sveikatos sistemos artimam asmeniui, kuris naudojasi interneto paslaugomis ir tapatybės nustatymo įrankiais, bei gali pažymėjimą atspausdinti savo namuose.

ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą taip pat galima gauti vakcinacijos centre, kuriame asmuo buvo paskiepytas.

Kokioms veikloms galioja ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas?

Kiekviena valstybė savarankiškai nustato veiklas, kurioms galioja pažymėjimas, ir ar šalis taiko nuolaidas asmenims, turintiems pažymėjimą. Kokios sąlygos galioja konkrečioje šalyje galima pasitikslinti ČIA.

Jei asmuo turėjo didelės rizikos sąlytį, o ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas galioja – ar galima nesiizoliuoti?

Kai kuriems didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga turėjusiems asmenims taikoma , jos laikotarpiu naudotis ES Skaitmeneninio COVID pažymėjimu negalima.

Informaciją apie Lietuvoje taikomas izoliacijos taisykles galima rasti ČIA.

Jei asmuo skiepijosi pirma doze ne Lietuvoje, o antra – Lietuvoje, arba abiem dozėmis skiepijosi ne Lietuvoje, ar ji/jis turės galimybę gauti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą Lietuvoje? 

Užsienyje paskiepytiems arba persirgusiems Lietuvos gyventojams yra sudaryta galimybė gauti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą.

Gyventojas turi pateikti vakcinacijos centrui arba kitai Lietuvos gydymo įstaigai užsienio gydymo įstaigos išduotą oficialų dokumentą, patvirtinantį vakcinaciją arba persirgimą COVID-19 liga, kad šie duomenys būtų suvesti į e. sveikatos sistemą. Šių duomenų pagrindu tą pačią dieną bus suformuotas ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas, kurį galima atsisiųsti prisijungus prie savo paskyros sveikatos portale.

Prieš vykstant į vakcinacijos centrą arba gydymo įstaigą rekomenduojama paskambinti ir susitarti dėl vizito ir pageidaujamos paslaugos. Vakcinacijos centrų adresus, kontaktus ir kitą informaciją apie vakcinaciją skelbia savivaldybės.

Ar galiu išsiimti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą, kai persirgimas COVID-19 liga diagnozuotas gavus teigiamą greitojo antigeno testo rezultatą?

ES skaitmeninis persirgimo faktą patvirtinantis COVID pažymėjimas išduodamas tik po teigiamo PGR tyrimo rezultato. Greitojo antigeno testas tinkamas tik norint gauti neigiamo tyrimo rezultato pažymėjimą. Gavus teigiamą greitojo antigeno testo rezultatą, sudaryta galimybė ne vėliau kaip per 48 val. nuo ėminio paėmimo pakartotinai atlikti PGR tyrimą dėl COVID-19 ligos patvirtinimo.

Patvirtinti diagnozę PGR tyrimu kviečiami visi, gavę teigiamą greitojo antigeno testo rezultatą, užtikrinant, kad ėminio paėmimas atliekamas per 48 val. nuo antigeno testo teigiamo rezultato gavimo. Pakartotiniam PGR tyrimui registruotis galima elektroniniu būdu www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808.

Ar naudojantis ES Skaitmeniniu COVID pažymėjimu būtina turėti asmens dokumentą?

Naudojantis pažymėjimu asmens dokumentą turėti privaloma, nes paslaugų teikėjai turės užtikrinti, kad pažymėjimas priklauso asmeniui, kuris jį rodo.

Kuriose šalyse galioja ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas?

Nuo 2021 m. liepos 1 d. ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas galioja visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Lichtenšteine, Šveicarijoje, Islandijoje ir Norvegijoje.

Prie ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo sistemos taip pat prisijungė ir kelios dešimtys ne ES šalių, jų sąrašas skelbiamas ČIA.

Sąraše esančiose šalyse išduoti pažymėjimai pripažįstami ES tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas taip pat pripažįstamas sąraše esančiose šalyse.

Kodėl šalys nustato skirtingas ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo naudojimo taisykles? 

Kiekviena šalis su COVID-19 susijusius faktorius vertina nevienodai: kai kurios šalys gali nepripažinti tam tikrų vakcinų arba turėti skirtingą nuomonę dėl susidariusio imuniteto trukmės.

Kurias vakcinas pripažįsta ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas?

Kiekviena šalis pati sprendžia, kurias vakcinas pripažinti, ir nustato reikalavimus dėl dozių skaičiaus, laiko, kuris turi praeiti po skiepo, ir kt. Tačiau visos ES šalys privalo priimti ES Skaitmeninius COVID pažymėjimus, išduotus pasiskiepijus Europos vaistų agentūros (EMA) registruotomis vakcinomis (tokiomis vakcinomis šiuo metu vykdomas skiepijimas Lietuvoje). Informaciją apie kiekvieną šalį galite rasti čia.

Kokie duomenys pateikiami ES Skaitmeniniame COVID pažymėjime?

ES Skaitmeniniame COVID pažymėjime pateikiama būtina pagrindinė informacija, tokia kaip vardas ir pavardė, gimimo data, atitinkama informacija apie vakciną / tyrimą / persirgimą ir unikalus identifikatorius. Pažymėjimuose pateikiama tik ribota informacija, kuri yra būtina. Šalys, kuriose lankomasi, šios informacijos saugoti negali. Tikrinimo tikslais tikrinamas tik pažymėjimo galiojimas ir autentiškumas – tikrinama, kas jį išdavė ir pasirašė. Visi sveikatos duomenys lieka valstybės narės, kuri išdavė ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą, žinioje.

ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas generuojamas e. sveikatos sistemos duomenų pagrindu.

Kaip užtikrinamas ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo saugumas?

ES skaitmeniniame COVID pažymėjime pateikiama būtina pagrindinė informacija, tokia kaip vardas ir pavardė, gimimo data, atitinkama informacija apie vakciną / tyrimą / persirgimą ir unikalus identifikatorius. Šie duomenys lieka pažymėjime ir nėra kaupiami ar saugomi, kai pažymėjimas patikrinamas kitoje valstybėje narėje.

Pažymėjimuose pateikiama tik ribota informacija, kuri yra būtina. Šalys, kuriose lankomasi, šios informacijos saugoti negali. Tikrinimo tikslais tikrinamas tik pažymėjimo galiojimas ir autentiškumas – tikrinama, kas jį išdavė ir pasirašė. Visi sveikatos duomenys lieka valstybės narės, kuri išdavė ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, žinioje.

Kas yra atsakingas už ES Skaitmeninio COVID  pažymėjimo kūrimą?

Lietuvoje už ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo diegimą atsakingas Registrų centras, kuris pasitelkė tarptautinę technologijų bendrovę „CGI“.

Kodėl teigiamo serologinio antikūnų tyrimo rezultato nepakanka ES Skaitmeniniam COVID pažymėjimui gauti?Europa priėmė vieningą sprendimą neįtraukti serologinio antikūnų tyrimo rezultato į ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą. Platesnę informaciją galima rasti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro parengtoje ataskaitoje.

Kada atsiras ES Skaitmeniniam COVID pažymėjimui skirta mobilioji programėlė?

Patikrą atliekantiems darbuotojams ir pareigūnams bei paslaugų tiekėjams yra skirta programėlė „Tikrinti COVID pažymėjimą”, kuri leidžia patikrinti ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo validumą bei atitikimą nacionaliniams reikalavimams. Programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš parduotuvių „Google Play“ ir „App Store“.

Pasidalinkite su draugais
Naujienos

TRUMPAI


Yra 7 koronavirusų šeimai priklausantys virusai. Jie pavadinti taip todėl, nes yra panašūs į karūną, o žodis „korona“ lotynų kalboje būtent tai ir reiškia. Iš šių 7 koronavirusų pavojingiausi yra trys, pasaulyje sukėlę protrūkius.

Pirmąjį protrūkį prieš 18 metų lėmė SŪRS virusas – sunkus ūminis respiracinis sindromas. Antrąjį protrūkį prieš 8 metus sukėlė MERS virusas – jis kilo Artimuosiuose Rytuose. Trečiasis protrūkis 2020 m. sausio mėnesį prasidėjo Kinijoje.