Izoliacijos trukmė

Pasidalinkite su draugais

Izoliacijos termino taikymas:

Ligoniams – taip, kaip numatyta Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos apraše. 

Asmenims, įtariamiems, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) – izoliacija taikoma, kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas.

Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 7  dienas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), teigiamo PGR tyrimo atlikimo dienos, kai asmuo turėjo sąlytį su kartu  gyvenančiu asmeniu, ar nuo paskutinės sąlyčio dienos, kai asmuo turėjo sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje).

Sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio  – 7 dienas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, išskyrus ekipažų ir įgulų narius.

Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas (išskyrus sąlytį turėjusius asmenis, grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu):

jeigu esate pasiskiepijęs, tačiau atvykimo į Lietuvą dieną nėra praėję 14 dienų nuo paskutinės vakcinos dozės pagal visą vakcinacijos schemą suleidimo, suėjus 14 dienų po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo (išskyrus asmenis, kurie 10 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, Paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės) izoliacija nutraukiama. Norint nutraukti izoliaciją, būtina NVSC pateikti skiepijimą įrodančius dokumentus (užpildant šią formą https://nvsc.lrv.lt/sutrumpinti ).

Primename, kad visa vakcinacijos schema laikoma, kai asmuo yra paskiepytas:
– antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
– viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
– bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis izoliavimas privalomas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 7 dienas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką – izoliavimas netaikoma).


Pasidalinkite su draugais
Naujienos

TRUMPAI


Yra 7 koronavirusų šeimai priklausantys virusai. Jie pavadinti taip todėl, nes yra panašūs į karūną, o žodis „korona“ lotynų kalboje būtent tai ir reiškia. Iš šių 7 koronavirusų pavojingiausi yra trys, pasaulyje sukėlę protrūkius.

Pirmąjį protrūkį prieš 18 metų lėmė SŪRS virusas – sunkus ūminis respiracinis sindromas. Antrąjį protrūkį prieš 8 metus sukėlė MERS virusas – jis kilo Artimuosiuose Rytuose. Trečiasis protrūkis 2020 m. sausio mėnesį prasidėjo Kinijoje.