Operacijų vadovo A. Verygos nurodymai institucijoms ir šalies savivaldybėms

 1. Pavesti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vykdyti Lietuvos Respublikos sienos sustiprintą medicininę – karantininę kontrolę oro ir jūrų uostuose, esant tiesioginiams skrydžiams ar reisams iš koronoviruso () paveiktų teritorijų, bei esant poreikiui pasitelkti Lietuvos kariuomenę, nevyriausybines organizacijas bei kitas įmones, įstaigas, organizacijas.
 2. Pavesti NVSC organizuoti pasitelkiamų asmenų apmokymą ir jiems vadovauti vykdant 1 punkte nurodytą pavedimą.
 3. Pavesti Krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei aprūpinti karius, pasitelkiamus vykdant medicininę – karantininę kontrolę, NVSC nurodytomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
 4. Pavesti Susisiekimo ministerijai įpareigoti ūkio subjektus, aptarnaujančius oro ir jūrų transportą, užtikrinti atvykstančių ir koronaviruso (COVID-19) paveiktų teritorijų įlaipinimo/registratūros kortelių surinkimą ir jų pateikimą NVSC.
 5. Pavesti Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdyti asmenų, atvykstančių iš koronaviruso (COVID-19) paveiktų teritorijų sausumos transportu, duomenų surinkimą bei jų pateikimą NVSC.
 6. Rekomenduoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir ūkio subjektams atšaukti suplanuotus ir neorganizuoti naujų masinių renginių Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje iki 2020 m. kovo 2 d. įskaitytinai.
 7. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją taikyti 2019-2023 metų sezoninio gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės priemonių plane numatytas priemones.
 8. Įpareigoti visas Lietuvos savivaldybių administracijas:
  1. paskirti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri NVSC nurodymu organizuos asmenų, kuriems įtariamas (COVID-19), mėginių paėmimą ir jų pristatymą laboratorijoms (visą parą).
  2. savivaldybėse, kuriose buvo nustatyti koronaviruso (COVID-19) atvejai, organizuoti pagal poreikį namuose izoliuotiems (karantinuotiems) asmenims visą reikiamą socialinę pagalbą ir aprūpinimą maistu bei kitomis būtiniausiomis priemonėmis.
Pasidalinkite su draugais

TRUMPAI


Yra 7 koronavirusų šeimai priklausantys virusai. Jie pavadinti taip todėl, nes yra panašūs į karūną, o žodis „korona“ lotynų kalboje būtent tai ir reiškia. Iš šių 7 koronavirusų pavojingiausi yra trys, pasaulyje sukėlę protrūkius.

Pirmąjį protrūkį prieš 18 metų lėmė SŪRS virusas – sunkus ūminis respiracinis sindromas. Antrąjį protrūkį prieš 8 metus sukėlė MERS virusas – jis kilo Artimuosiuose Rytuose. Trečiasis protrūkis 2020 m. sausio mėnesį prasidėjo Kinijoje.