Galimybės ir ribojimai nuo rugsėjo 13 d. su ir be galimybių paso

Nustatoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, kaukių dėvėjimas ir atstumų laikymasis išlieka rekomendaciniai. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – privalomos.

 

Reikalavimai Be galimybių paso* Su galimybių pasu
Prekyba ir paslaugos, kultūrinė veikla NE – lankytis nebūtinųjų prekių parduotuvėse;

NE – lankytis parduotuvėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas, tačiau jų prekybos plotas viršija 1500 kv.m.;

NE – gauti grožio specialistų paslaugas;

NE – lankytis bibliotekų skaityklose (bus galima tik pasiimti ir grąžinti knygas);

NE – užsakyti smulkaus remonto paslaugas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir tiekėjo trunka ilgiau nei 15 min.;

NE – dalyvauti uždarose erdvėse, o atvirose erdvėse kultūros, pramogų, sporto renginiuose, šventėse, mugėse, festivaliuose, kai dalyvauja daugiau nei 500 asmenų;

Kontaktiniu būdu teikiamos paslaugos, vykdoma ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku organizuojami atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas.

Jau šiandien įmonės gali taikyti Galimybių pasą:

 • tokiu atveju apsisprendimą reikės užregistruoti NVSC. Tokiam verslui iškart atšaukiamos visos šiuo metu galiojančios nuostatos dėl privalomų apsauginių veido kaukių, atstumų, ploto ribojimų ir pan.;
 • apsispręsti galima bet kada. Sprendimo keisti nebus galima iki rugsėjo 13 d.
Sveikatos paslaugos
 • būtinoji pagalba ir šeimos medicinos paslaugos bus teikiamos be testavimo;
 • planinės stacionarinės paslaugos teikiamos tik turint neigiamą 48-72 val. testą, persirgus ar pasiskiepijus (taip kaip yra dabar);
 • planinės ambulatorinės specializuotos paslaugos (pvz., kai šeimos gydytojas siunčia pas kardiologą, oftalmologą ir kt.) bus teikiamos užtikrinant saugią aplinką: valdant pacientų srautus, matuojant temperatūrą, atskiriant karščiuojančius pacientus, laikantis kitų nuostatų, įvertinant ir testavimo būtinumą. Priklausomai nuo epidemiologinės situacijos sprendimai dėl testavimo gali būti priimti kitokie;
 • testuojama bus nemokamai.

* – taikomos išimtys.

Sveikatos paslaugos bus teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką. Pacientams, kuriems reikalingos būtinosios medicinos paslaugos, testavimas taikomas nebus, tačiau, esant COVID-19 ligos simptomų, reikės testuotis. Pažymėtina, kad testavimas pacientams bus atliekamas nemokamai.

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kai dėl sergančiųjų COVID-19 buvo ribojamos kitos medicininės paslaugos, taip pat išvengti perteklinių mirčių, sveikatos apsaugos ministro įsakymu reglamentuojama, kad šeimos medicinos institucijos paslaugos bus prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Bus prieinama tiek būtinoji, tiek planinė medicinos pagalba, išskyrus atvejus, kai pacientui (gyventojui) reikės testuotis dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų. Simptominiams pacientams, turintiems COVID-19 ligos požymių (karščiavimas, kosulys, dusulys ir kt.), bus taikomas testavimas.

*Nuo rugsėjo 13 d. IŠIMTYS, taikomos neturint GALIMYBIŲ PASO: 

 • Lankymasis parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto prekių, veterinarijos, pašarų
  gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas,
  turinčiose atskirą įėjimą iš lauko ir kurių prekybos plotas neviršija 1 500 kv. m (arba esančios prekybos
  centre, kurio bendras plotas neviršija 1 500 kv. m);
 • Naudojimasis nuotoline prekyba, kai prekės pristatomos į namus arba atsiimamos atsiėmimo
  punktuose;
 • Smulkių remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo trunka ne ilgiau
  nei 15 min.;
 • Laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvių veikla;
 • Muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;
 • Bibliotekų (knygų atsiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos;
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
 • Socialinės paslaugos;
 • Psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas;
 • Veterinarijos paslaugos;
 • Keleivių vežimo viešuoju transportu paslaugos;
 • Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi
  paslaugos;
 • Teisinės paslaugos ir teismų veikla;
 • Veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos negalima suteikti nuotoliniu būdu;
 • Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai;
 • Asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre ir savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;
 • Asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia;
 • Pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;
 • Pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;
 • Veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;
 • Atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai
  organizuoti žmonių susibūrimai viešose vietose, kai dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų;
 • Finansinės paslaugos, kai išmokamos ir pristatomos pensijos ar kitos socialinės išmokos, kitos būtinosios
  finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo trunka
  ne ilgiau kaip 15 min., taip pat elektroninių ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę
  naudotis elektroninėmis paslaugomis;
 • Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, priminis profesinis mokymas,
  neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.

Galimybių pasas ir testavimas 

 • Galimybių pasui tiks tik PGR tyrimas, kuris galios 48 val. Atlikti tyrimą bus galima tik PRIVAČIOSE gydymo įstaigose ir laboratorijose, paslauga bus mokama. Mobiliuose punktuose nebus galimybės atlikti mokamo tyrimo.
  • Nemokamą PGR tyrimą mobiliuose punktuose galės atlikti tik:
  • asmenys, kuriems šeimos gydytojas arba alergologas e. sveikatoje pažymės kodu alergiją vienai iš vakcinos sudedamųjų dalių;
 • nėščiosios, kurioms reikės pateikti mobiliame punkte nėščiosios kortelę.
 • Tokiems asmenims testuotis, norint gauti Galimybių pasą, bus būtina, bet PGR tyrimas bus nemokamas ir atliekamas mobiliuose punktuose.
 • Tyrimui registruotis reikės kaip ir anksčiau per www.1808.lt arba telefonu 1808.
 • Jau nuo rugpjūčio 12 d. Galimybių pasu galės pasinaudoti ir asmenys, kurie turi pakankamai antikūnų.
 • Tyrimas galios 60 dienų, po to jį bus galima kartoti.
 • Į Galimybių pasą bus įtraukiami tik nuo rugpjūčio 16 d. atlikti serologiniai antikūnų testai.
 • Atnaujinti Galimybių pasą reikia, jei pasikeitė faktinė informacija:
  • pasiskiepijote antrąja vakcinos doze,
  • pasibaigė 48 val. PGR tyrimo galiojimas ir t. t.
 • Jei faktinė informacija nepasikeitė, Galimybių pasą reikės atnaujinti kas 60 dienų.

Visa informacija apie Galimybių pasą: www.gpasas.lt 

Visi Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti norima vakcina. Norintieji pasiskiepyti kviečiami skambinti telefonu 1808 arba registruotis savo vakcinai adresu www.koronastop.lt.

Pasidalinkite su draugais

TRUMPAI


Yra 7 koronavirusų šeimai priklausantys virusai. Jie pavadinti taip todėl, nes yra panašūs į karūną, o žodis „korona“ lotynų kalboje būtent tai ir reiškia. Iš šių 7 koronavirusų pavojingiausi yra trys, pasaulyje sukėlę protrūkius.

Pirmąjį protrūkį prieš 18 metų lėmė SŪRS virusas – sunkus ūminis respiracinis sindromas. Antrąjį protrūkį prieš 8 metus sukėlė MERS virusas – jis kilo Artimuosiuose Rytuose. Trečiasis protrūkis 2020 m. sausio mėnesį prasidėjo Kinijoje.