Daugiau dėl COVID-19 nukentėjusių nevyriausybinių organizacijų gali kreiptis pagalbos

Nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusios nevyriausybinės organizacijos gali antrą kartą prašyti valstybės subsidijos, jeigu jų metinės pajamos yra 30 tūkst. eurų ir didesnės, o anksčiau gauta subsidija nesiekia 5 tūkst. eurų. Taip pat nevyriausybinės organizacijos, kurių metinės pajamos didesnės nei 60 tūkst. eurų, gali prašyti valstybės subsidijos iki 10 tūkst. eurų, – iki šiol didžiausia subsidijos suma negalėjo viršyti 5 tūkst. eurų.

Didelės dalies nevyriausybinių organizacijų veikla yra susijusi su labiausiai pažeidžiamais žmonėmis, todėl pandemijos metu stipriai išaugo teikiamų socialinių paslaugų poreikis. Nevyriausybinėms organizacijoms teko pirkti asmens apsaugos priemones, padidėjo darbuotojų darbo krūvis, išsiplėtė savanorių tinklas, todėl buvo patirtos papildomos išlaidos.

Kadangi šios išlaidos buvo neplanuotos, nevyriausybinės organizacijos yra kviečiamos kreiptis dėl finansinės paramos.

Iš viso pagalbos NVO priemonei yra numatyti 2 mln. eurų, iš kurių kol kas panaudota apie 1,18 mln. eurų.

Viena organizacija gali pretenduoti į paramą nuo 500 iki 10 tūkst. eurų, priklausomai nuo organizacijos pajamų 2019 metais dydžio.

Pagalba bus skiriama tol, kol bus išnaudota priemonei numatyta lėšų suma, bet ne ilgiau nei iki šių metų pabaigos.

Pretenduoti į subsidiją gali nevyriausybinės organizacijos, kurios:

Veikia socialinėje srityje ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • Teikia socialines paslaugas pagal sutartį su ministerija ar pavaldžia ministerijos įstaiga.
 • Teikia socialines paslaugas pagal sutartį su savivaldybe ar pavaldžia savivaldybės įstaiga.
 • Turi licenciją teikti socialinės globos paslaugas.
 • Teikia socialines paslaugas savo lėšomis ir turi Nacionalinės NVO koalicijos rekomendaciją (nvokoalicija@nisc.lt).

Teikia paslaugas ar vykdo veiklas pagal bent vieną iš šių programų:

 • 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
 • 2014-2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programą.
 • 2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiais skurstantiems asmenims fondo programą.

Kreipiantis dėl subsidijos reikia pagrįsti, kaip organizacija bent vienu aspektu nukentėjo nuo sukeltų pasekmių:

 • Išleido darbuotojus į prastovą.
 • Patyrė ar patiria išlaidas asmens apsaugos priemonių įsigijimui.
 • Patyrė ar patiria išlaidas prisitaikant prie nuotolinio socialinių paslaugų teikimo.
 • Patyrė ar patiria išlaidas darbo užmokesčiui ar padidėjus darbo krūviui.
 • Patyrė ar patiria išlaidas savanorių veiklos organizavimui ir plėtimui.

Dėl subsidijų kreiptis reikia į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą, o pasikonsultuoti galima telefonais 8 706 68299 arba 8706 68282, taip pat elektroniniu paštu nvosubsidijacovid@sppd.lt.

Pasidalinkite su draugais

TRUMPAI


Yra 7 koronavirusų šeimai priklausantys virusai. Jie pavadinti taip todėl, nes yra panašūs į karūną, o žodis „korona“ lotynų kalboje būtent tai ir reiškia. Iš šių 7 koronavirusų pavojingiausi yra trys, pasaulyje sukėlę protrūkius.

Pirmąjį protrūkį prieš 18 metų lėmė SŪRS virusas – sunkus ūminis respiracinis sindromas. Antrąjį protrūkį prieš 8 metus sukėlė MERS virusas – jis kilo Artimuosiuose Rytuose. Trečiasis protrūkis 2020 m. sausio mėnesį prasidėjo Kinijoje.